mozdev.org

PluginDoc    

plugindocs:
zasoby:

Wtyczki obsługiwane przez Mozillę w systemie Microsoft Windows.

Więcej informacji o obsłudze wtyczek w Mozilli, forum dyskusyjne, lista najczęściej zadawanych pytań i inne na stronie Zespołu MozillaPL - http://MozillaPL.org/


Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej wtyczka działa zarówno w stabilnej (1.0) jak i rozwojowej (1.1a) wersji Mozilli.
* - Informacje o tej wtyczce nie zostały jeszcze zweryfikowane.
Katalog wtyczek Mozilli to zazwyczaj: C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\plugins. Więcej informacji: MozillaPL > Pliki i katalogi.


Adobe Acrobat Reader Instalacja:
Wersje: 4.0 i nowsze 1. Pobrać i zainstalować Acrobat Readera.
2. Skopiować plik nppdf32.dll do katalogu wtyczek Mozilli.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
Acrobat Reader 5.0.5


Adobe Atmosphere Instalacja:
Wersja: Build 67 Ta wtyczka nie została uruchomiona na testowym systemie Windows 2000. (Wymaga Win98).

Obsługa wtyczki w Mozilli: Brak
Pobierz wtyczkę:
Atmosphere Browser Build 67


Adobe SVG Viewer Instalacja:
Wersje: 3.0 Wyświetlanie stron WWW zawierających obiekty SVG powoduje zawieszanie Mozilli w przypadku, gdy ta wtyczka jest zainstalowana.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Brak
Pobierz wtyczkę:
SVG Viewer 3.0
Uwagi:
Przeglądarka SVG nie wyświetla osadzonych obieków SVG, może jednak wyświetlać osobne pliki SVG. (Więcej informacji: Bugzilla: 133567).


AlternaTIFF Instalacja:
Wersja: 1.4.3 1. Pobrać wtyczkę AlternaTIFF w wersji Standard browser plug-in (Netscape-style).
2. Podczas instalacji ręcznie wskazać katalog wtyczek Mozilli jako folder docelowy.

W przypadku, gdy w systemie zainstalowano wtyczkę AlternaTIFF dla przeglądarki Netscape, wystarczy skopiować pliki npzzatif.dll oraz alternatiff.html do katalogu wtyczek Mozilli.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
AlternaTIFF

Apple QuickTime Instalacja:
Wersje: 4.0 and above 1. Pobrać i uruchomić instalator odtwarzacza QuickTime.
2. Wskazać katalog wtyczek Mozilli jako folder docelowy. Podczas wybierania typu posiadanej przeglądarki nie ma znaczenia, jaka przeglądarka zostanie wybrana Netscape czy Internet Explorer.

Aby ręcznie zainstalować wtyczkę Ouick Time w przypadku, gdy odpowiednie pliki są już w systemie, należy przegrać poniższe pliki do katalogu wtyczek Mozilli:
npqtplugin.dll, npqtplugin2.dll, npqtplugin3.dll, npqtplugin4.dll, npqtplugin5.dll.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
QuickTime 6.0
Uwagi:
Domyślnie QuickTime zmienia ustawienia systemowe i staje się domyślną aplikacją do wyświetlania obrazków w formacie PNG. Mozilla natywnie obsługuje ten format, dlatego można wyłączyć obsługę orazków PNG w panelu sterowania wtyczki Quick Time.


Beatnik Player Instalacja:
Wersja: 2.2 Ta wtyczka nie działa z Mozillą w wersji nowszej niż 0.9.4 (włączając Mozillę 1.0 RC3).
Obsługa wtyczki w Mozilli: Brak
Pobierz wtyczkę:
Pliki do pobrania są niedostępne.


Cortona VRML Instalacja:
Wersja: 3.1.0.54 1. Pobrać instalator wtyczki.
2. Podczas instalacji wybrać Netscape 4.x jako typ posiadanej przeglądarki.
2. Skopiować pliki: Cortona.dll oraz plywood.jar do katalogu wtyczek Mozilli.

Możliwe jest wyodrębnienie wymaganych plików za pomocą odpowiedniego programu (np WinZIP) bez konieczności instalacji.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
Cortona VRML


Cosmo Player Instalacja:
Wersja: 2.1 1. Utworzyć kopię pliku Mozilla.exe i nazwać go netscape.exe.
2. Pobrać i uruchomić instalator programu Cosmo Player.
3. Wybrać opcję "Other (Unsupported Browser)" [Inne (przeglądarki nieobsługiwane)].
4. Wybrać "Netscape (Unsupported Version)"- [Netscape (wersja nieobsługiwana)].
5. Wskazać katalog wtyczek Mozilli jako folder docelowy.

W przypadku, gdy w systemie zainstalowano przeglądarkę Netscape, wystarczy skopiować pliki npcosmop211.dll oraz npcosmop211.jar do katalogu wtyczek Mozilli.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
Cosmo Player 2.1.1


Menedżer pobierania plików - FlashGet  Instalacja:
Wersje: 0.86 i nowsze 1. Pobrać i zainstalować program FlashGet.
2. Pobrać wtyczkę FlashGet dla przeglądarki Opera.
3. Uruchomić instalatora wtyczki. Podczas instalacji należy ręcznie wskazać katalog wtyczek Mozilli jako folder docelowy. 
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
FlashGet 1.2, Opera Plugin 1.1


Menedżer pobierania plików - GetRight Instalacja:
Wersje: 3.0 i nowsze 1. Pobrać i zainstalować program GetRight.
2. Pobrać wtyczkę GetRight dla przeglądarki Opera.
3. Instalator wtyczki GetRight powinien rozpoznać instalację Mozilli i automatycznie skopiować odpowiednie pliki, w przypadku gdy wybrano Mozillę jako typ posiadanej przeglądarki. Jeżeli katalog instalacyjny Mozilli nie został wykryta automatycznie, należy wskazać go ręcznie.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
GetRight 4.5d

Java (Środowisko uruchamiania Javy JRE) Instalacja:
Wersje: 1.3.1, 1.4.0 1. Pobrać i zainstalować wtyczkę Javy (JRE). Zalecane jest pobranie wersji 1.4.0.
2. Skopiować plik NPOJI600.DLL (JRE 1.3.1) lub NPOJI610.DLL (JRE 1.4.0) do katalogu wtyczek Mozilli.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
JRE 1.3.1 lub JRE 1.4.0

Macromedia Authorware Instalacja:
Wersja: 6.0 1. Pobrać wtyczkę Authorware 6.0 Player.
2. Uruchomić instalator wtyczki, a następnie wybrać Netscape wersja 3.0 lub nowsza jako typ posiadanej przeglądarki.
4. Ręcznie wskazać katalog wtyczek Mozilli jako docelowy folder instalacji.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
Authorware Player 6.0 Full

Macromedia Flash Instalacja:
Wersje: 4.0 and above 1. Pobrać i zainstalować wtyczkę Flash 6.0 Player.
2. Instalator wtyczki Flash powinien rozpoznać instalację Mozilli i automatycznie skopiować odpowiednie pliki.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
Flash Player 6.0
Uwagi:
W przypadku używania Mozilli dystrybuowanej w postaci archiwum ZIP, podczas instalacji wtyczki należy wskazać jako folder docelowy katalog wtyczek Mozilli.
Polska wersja Mozilli ma domyślnie zainstalowaną wtyczkę Flash (obecnie w wersji 6.0).

Macromedia Shockwave Instalacja:
Wersje: 8.5 i nowsze. 1. Pobrać i zainstalować wtyczkę Shockwave 8.5.1 Player.
2. Instalator wtyczki Shockwave powinien rozpoznać instalację Mozilli i automatycznie skopiować odpowiednie pliki.

Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
Shockwave Player 8.5.1
Uwagi:
Instalator wtyczki Macromedia Shockwave 8.5 Player zawiera również wtyczkę Flash w wersji 5.0. Instalacja wtyczki Flash 6.0 została opisana powyżej.
W przypadku używania Mozilli dystrybuowanej w postaci archiwum ZIP, podczas instalacji wtyczki należy wskazać jako folder docelowy katalog wtyczek Mozilli.
Polska wersja Mozilli ma domyślnie zainstalowaną wtyczkę Shockwave.

RealOne Player Instalacja:
Wersja: 9.0* 1. Pobrać i uruchomić instalator odtwarzacza RealOne.
2. Instalator RealOne powinien rozpoznać instalację Mozilli i automatycznie skopiować odpowiednie pliki.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
RealOne Player
Uwagi:
Niekórzy użytkownicy zgłaszali problemy związane z używaniem wtyczki RealOne z Mozillą. W przypadku występowania problemów należy zainstalować wtyczkę G2 (RealPlayer w wersji 8.0) - instrucje podano poniżej.

* Odtwarzacz RealOne to RealPlayer w wersji 9.0

Realplayer Instalacja:
Wersja: G2 (8.0) W przypadku, gdy w systemie zainstalowano przeglądarkę Netscape, wystarczy skopiować plik nppl3260.dll do katalogu wtyczek Mozilli.

Instrukcje instalacji pochodzą ze strony MozTips:
1. Pobrać archiwum wtyczki a następnie rozpakować je.
3. Uruchomić instalator RealPlayera. Po zakończeniu instalacji nie restartować komputera.
4. Skopiować plik nppl3260.dll do katalogu wtyczek Mozilli. Plik ten powinien znajdować się w katalogu o nazwie  ~rnsetup4 lub podobnej, w systemowym folderze plików tymczasowych (zazwyczaj %WINDOWS%/temp).
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
RealPlayer 8.0 zip
(Kliknięcie z przyciskiem Shith uruchomi bezpośrednie pobieranie pliku)


Menedżer pobierania plików - Star Downloader Instalacja:
Wersja: 1.2.1 1. Pobrać i zainstalować program Star Downloader.
2. Rozpakować wtyczkę K-Meleon do katalogu wtyczek Mozilli.

Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
Star Downloader 1.2.2

Windows Media Player Instalacja:
Wersja: 7.1 1. Pobrać i uruchomić instalator odtwarzacza Windows Media Player 7.1
2. Skopiować pliki: npdrmv2.dll, npdsplay.dll and npwmsdm.dll z katalogu Windows Media Player folder do katalogu wtyczek Mozilli.

Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
Windows Media Player 7.1
Uwagi:
Firma Netscape prowadzi stronę informacyjną o działaniu Windows Media Playera w przeglądarkach opartych o kod Mozilli.
Wtyczka Windows Media Player w wersji 6.4 nie działa w systemach Windows 95 lub NT 4.0. (Więcej informacji - Bugzilla: 66015).
Wtyczka Windows Media Player w wersji 7.1 może zostać zainstalowana w systemach Windows 95 i NT 4.0, jednakże taka konfiguracja nie jest wspierana przez Microsoft i wtyczka może nie współpracować poprawnie z Mozillą. Instrukcje instalacji zawarte są w odrębnym dokumencie HOWTO.
Wtyczka Windows Media Player uruchomiona w trybie pełnoekranowym może w niektórych przypadkach niewłaściwie odświeżać okno. (Więcej informacji - Bugzilla: 133286).


Yamaha MIDPLUG Instalacja:
Wersja: 1.0.1 1. Pobrać i uruchomić plik mpxg101e2.exe.
2. W utworzonym folderze \MPXGE\ uruchomić plik Setup.exe, a następnie ręcznie wskazać katalog wtyczek Mozilli jako folder docelowy.

Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pobierz wtyczkę:
Yamaha MIDI Plugin 1.0.1
Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2002. Historia zmian dokumentu.
Polskie tłumaczenie: Piotr Bartecki - Zespół MozillaPL.