mozdev.org

PluginDoc    

plugindocs:
zasoby:

Przed rozpoczęciem instalacji...

Więcej informacji o obsłudze wtyczek w Mozilli, forum dyskusyjne, lista najczęściej zadawanych pytań i inne na stronie Zespołu MozillaPL - http://MozillaPL.org/

Niniejszy dokument opisuje czynności, jakie należy wykonać podczas instalacji wtyczek. Ponadto pomocny może być artykuł Zespołu MozillaPL, opisujący przeznaczenie i położenie poszczególnych plików i katalogów w Mozilli.

Wszystkie systemy 
Windows
MacOS 8.5 - 9.x
MacOS X
Linux

Wszystkie systemy

Po instalacji wtyczki konieczne jest zrestartowanie Mozilli. Czynność ta jest konieczna w przypadku każdej wtyczki i bez jej wykonania przeglądarka nie rozpozna nowych wtyczek.

Aby wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych wtyczek należy wprowadzić about:plugins w pasku adresowym przeglądarki, a następnie nacisnąć Enter (lub wybrać O wtyczkach z menu Pomoc).

Informacje charakterystyczne dla systemu Windows

W przypadku systemu Windows Mozilla sprawdza poniższe katalogi w poszukiwaniu wtyczek. 

W przypadku, gdy dana wtyczka jest już zainstalowana w przeglądarce Netscape 4.x istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ponowna instalacja wtyczki nie będzie konieczna.

W przypadku systemu Windows niezbędne jest wyłączenie opcji Szybkiego startu, jeżeli jest włączona (najlepiej zablokować Szybki start na czas instalacji wtyczek). Czynności te można można wykonać po naciśnięciu prawym klawiszem myszki na ikonie Mozilli w pasku systemowym.Quick Launch
Mozilla Quick Launch icon

MacOS 8.5 - 9.x

W systemie Macintosh, Mozilla wyszukuje wtyczek we własnym katalogu wtyczek oraz folderze Internet Plug-Ins w folderze systemowym. Jeżeli wtyczka została zainstalowana w folderze Internet Plug-Ins nie jest konieczna ponowna instalacja tej wtyczki w katalogu wtyczek Mozilli.

MacOS X

W systemie MacOS wersja X, Mozilla wyszukuje wtyczek w następujących katalogach:

Linux

W systemie Linux Mozilla wyszukuje wtyczek w następujących katalogach:

Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2002. Historia zmian dokumentu.
Polskie tłumaczenie: Piotr Bartecki - Zespół MozillaPL.