mozdev.org

PluginDoc    

plugindocs:
zasoby:

Wtyczki obsługiwane przez Mozillę w systemie Linux x86

Więcej informacji o obsłudze wtyczek w Mozilli, forum dyskusyjne, lista najczęściej zadawanych pytań i inne na stronie Zespołu MozillaPL - http://MozillaPL.org/

Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej wtyczka działa zarówno w stabilnej (1.0) jak i rozwojowej (1.1a) wersji Mozilli.

Należy pamiętać, że większość wtyczek nie działa wersjami Mozilli skompilowanymi z gcc 3. (Więcej informacji).
Katalog wtyczek Mozilli to zazwyczaj: /usr/local/mozilla/plugins. Więcej informacji: MozillaPL > Pliki i katalogi.

Java (Java Runtime Environment) Instalacja:
Wersje: 1.3.1, 1.4.0 1. Pobrać i zainstalować wtyczkę Jave (JRE). Zalecane jest pobranie wersji 1.4.0.
2. Utworzyć dowiązanie symboliczne do pliku libjavaplugin_oji140.so (JRE 1.4.0) lub libjavaplugin_oji.so (JRE 1.3.x) w katalogu wtyczek Mozilli.
Położenie plików w przypadku instalacji dla całego systemu z konta administratora systemu (root):
/usr/java/j2re1.4.0/plugin/i386/ns610/   --   JRE 1.4.0,
/usr/local/jre1.3.1/plugin/i386/ns600/   --   JRE 1.3.x.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pliki do pobrania:
JRE 1.3.1 or JRE 1.4.0
Uwagi:
JRE firmy SUN powoduje zawieszanie przeglądarki w przypadku, gdy zmienna UserAgent nie zaczyna się od Mozilla/5. (Więcej informacji: Bugzilla: 83376).

Macromedia Flash Instalacja:
Wersje: 4.0 i wyższe 1. Pobrać archiwum zawierające Flash 5.0 Player
2. Rozpakować pliki libflashplayer.so and ShockwaveFlash.class, a następnie skopiować je do katalogu wtyczek Mozilli.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pliki do pobrania:
Flash Player 5.0.48
Uwagi:
Próba wyświetlenia strony zawierającej obiekty Flash może zawiesić przeglądarkę w przypadku, gdy karta dźwiękowa jest używana przez inną aplikację. (Więcej informacji: Bugzilla: 58339, MozillaPL Forum: 1,2 ).
Wtyczka Flash może zawiesić przeglądarkę w przypadku wyświetlania obiektu Flash za pomocą remote X display. (Więcej informacji: Bugzilla: 58937).

Adobe Acrobat Reader Instalacja:
Wersje: 4.0.5, 5.0.5 1. Pobrać archiwum zawierające Acrobat Reader.
2. Rozpakować plik nppdf.so, a następnie skopiować go do katalogu wtyczek Mozilli.
Przy standardowej instalacji Acrobar Readera plik ten znajduje się w katalogu: /usr/local/Acrobat4/Browsers/intellinux/
3. Plik binarny Acrobat Readera acroread musi znajdować się w domyślnej ścieżce użytkownika ($PATH).
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pliki do pobrania:
Acrobat Reader 5.0.5


Adobe SVG Viewer Instalacja:
Wersje: 3.0 1. Pobrać archiwum zawierające Acrobat Reader.
2. Rozpakować archiwum w wybranym katalogu docelowym, a następnie uruchomić plik install.sh
3. Łącza symboliczne do odpowiednich plików zostaną utworzone automatycznie w katalogu wtyczek Mozilli oraz /usr/lib/mozilla/plugins.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Słaba*
Pliki do pobrania:
SVG Viewer 3.0
Uwagi:
* Przeglądarka SVG nie wyświetla osadzonych obieków SVG, może jednak wyświetlać osobne pliki SVG. (Więcej informacji: Bugzilla: 133567).

RealOne Player Instalacja:
Wersja: 9.0 Alfa RealOne Player w wersji 9.0 (RealOne) nie działa z Mozillą.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Nie obsługiwana
Pliki* do pobrania:
RealOne
Uwagi:
Po wypełnieniu danych potrzebnych przy pobieraniu pliku należy nacisnąć przycisk Pobierz, a następnie na kolejnej stronie nacisnąć przycisk "Pobierz RealOne for Unix" znajdujący się na dole strony.
RealPlayer 8.0 Instalacja:
Version: 8.0 1. Pobrać archiwum zawierające RealPlayera a następnie zainstalować je (wersja bin lub RPM).
2. Skopiować plik rpnp.so do katalogu wtyczek Mozilli.
Przy standardowej instalacji RealPlayera 8.0 plik ten znajduje się w katalogu:
- /usr/lib/RealPlayer8/ (wersja RPM)
- /usr/local/RealPlayer8/ (wersja bin).
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pliki do pobrania:
RealPlayer 8.0

Plugger - wtyczka wtyczek Instalacja:
Version: 4.0 1. Pobrać archiwum zawierające Plugger.
2. Rozpakować archiwum w katalogu tymczasowym, a następnie skopiować pliki według podanego schematu:
cp plugger.so /usr/local/mozilla/plugins
cp pluggerrc /etc/pluggerrc-4.0
cp plugger-4.0 /usr/bin

Plik plugger.so znajduje się w katalogu /usr/lib/netscape/plugins, jeżeli zainstalowano wersję RPM Pluggera.
Obsługa wtyczki w Mozilli: Pełna
Pliki do pobrania:
Plugger 4.0 RPM
Plugger 4.0 Tarball
Uwagi:
Wtyczka Plugger może zawiesić przeglądarkę w przypadku wyświetlania stron z osadzonymi plikami midi. (Więcej informacji: Bugzilla: 74080).

Wtyczka Crossover

Crossover jest wtyczką rozwijaną przez firmę CodeWavers, która pozwala na uruchamianie natywnych wtyczek systemu Windows w Linuksie, przy wykorzystaniu Wine. Wtyczka Crossover jest w pełni obsługiwana przez Mozillę 1.0

Lista obsługiwanych w chwili obecnej wtyczek obejmuje: Shockwave, Windows Media Player, QuickTime dokumenty MS Office i inne. Więcej informacji oraz kompletna lista znajduje się na stronie firmy CodeWavers.

Wtyczka Crossover jest programem komercyjnym i kosztuje $24.95 (US) w wersji do pobrania lub $34.95 (US) na CD. Wersja demo jest udostępniona na tej stronie.

Dokumentacja wtyczki Crossover, Sklep firmy CodeWavers.

Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2002. Historia zmian dokumentu.
Polskie tłumaczenie: Piotr Bartecki - MozillaPL.org.